Ebösszeírás

Share Button

ebösszeírás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2014. november hó 1. napja – 2014. december hó 15. napja között ebösszeírást tart.

A formanyomtatvány átvehető a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának – Kecskemét, Kossuth tér l. – portáján, vagy letölthető/kitölthető a www.kecskemet.hu/ebnyilvantarto oldalról is.
Beküldés többféleképpen történhet:

  • kitöltött adatlapokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára – 6000 Kecskemét, Pf. 144. postai úton beküldve
  • Polgármesteri Hivatal épületében 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatt, a Balaton u. 19. szám alatti telephelyen, az önkormányzat hetényegyházi kirendeltségén 6044 Kecskemét, Darányi I. u. 15. szám alatt elhelyezett gyűjtőládákba bedobva
  • faxon a 76/513-538 számra beküldve
  • az adatlapot az alt.igazgatas@kecskemet.hu email címre (szkennelve) beküldve

Nagyon fontos, hogy amennyiben az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható a tulajdonos.  Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Figyeljünk oda a határidőre nehogy büntetésben részesüljön valaki !

-JJ-

Share Button

Mondja el véleményét